2017-2018 Stratejik Niyetimiz

17 Feb 2017

Denge Kimya, 2014 yılında yeniden başladığı büyüme sürecine, 2017-2019 döneminde ödeme vadesi iyi olan nitelikli müşteriler ile devam edecektir. Kar odaklılığını bina ettiği temel strateji “ fark yaratan ürünler ve hizmet anlayışı ile müşteride değer yaratmaktır”.  5 yıllık stratejik plan, Denge Kimya’nın tüm departmanlarının bu temel stratejiye odaklanmasını güvence altına almak için hazırlanmıştır.

2017-2018 yılları süreçlerin geliştirilmesi ve Türkiye Pazarındaki tüm önemli müşterilerle çalışma odaklı olacaktır. 2017-2018-2019 yılları, Avrupa’da bir satış ofisi ve İran, Pakistan, Bangladeş pazarlarından birinde bir üretim tesisi kurarak dünyaya tam anlamıyla açılım gerçekleştirilen bir dönem olacaktır.

Geliştirdiği yenilikçi ve değer yaratan ürünler ile “toplam müşteri maliyetini” en düşük tutan firma olacaktır. Bu değeri sunduğu, üretiminin tüm aşamalarına yayıldığı nitelikli müşterilerin sayısını arttıracaktır. Denge İnovasyon ve Bilim Merkezinde yeni sektörler için kimyasallar geliştirilecek, yeni sektörlere gerçekleştirilen satış Denge Kimya büyüklüğünün % 5’ini oluşturacaktır.

Denge Kimya, gelir imkânlarını arttırırken hem ölçek ekonomisinin hem uluslararası bağlantılarının gücünü kullanarak en uygun maliyetle hammadde alan, üretim süreçlerindeki verimlilikle en düşük maliyetle üretim yapan firma olacaktır. Daha aktif satınalma stratejisi ile hedef odaklı pazarlık, alternatif tedarikçi geliştirme, hammadde sadeleştirmesi, yerinde tedarikçi görüşmeleri gibi birçok alanda planlı bir gayret olacaktır.

Topluma sağladığımız katkının sürekli olması için desteklediğimiz kurumlara yaptığımız katkı sürecek, daha iyisini arayarak çalıştığımız her gün, EFQM mükemmellik modeli uygulamasına kararlılıkla devam edilecek, 2019 yılında büyük ödül seviyesine ulaşılacaktır.

Kendisini yarınlara taşıyacak en büyük gücün mutlu ve yetenekli çalışanlar olduğunu bilen Denge Kimya’da, doğru bilgiyi, doğru şekilde üreten ve kullanan yetenekli personelin kazanılması, sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, öğrenme ve gelişme alanındaki en önemli konu olacaktır. Denge Kimya kültürü ile yetişmiş arkadaşlarımız, uluslararasılaşma hareketimizin temel taşlarını oluşturacaktır.

Temel yaklaşımımız olan “Daha Fazla Adalet”in sağlanması için performansa dayalı bir ödül-ceza sistemi kurulacak ve kariyer yönetimi daha belirgin-bilinir hale getirilecektir.

Bilgi üretimi ve bilginin kurum içinde akışkan şekilde paylaşılması, tüm çalışanlarımızın yegâne ortak görevi olacaktır. Öğrenen organizasyon olmak için AKEDOM içinde sürekli devam edecek eğitimlerle tüm bu konular içselleştirilecektir.