Politikalarımız

14 Oct 2019

KALİTE YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
Yaptığımız işlerde değer yaratarak paydaşlarımızın bağlılıklarını artırmak, rekabetçi ve işbirlikçi bir ruh ile dünyada ki gelişmelere ayak uydurmak için sürekli iyileştirme sağlayacak yenilikçilik içeren çalışmaları uygulanabilirlik şartları çerçevesinde gerçekleştirmek.
 
 
ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASI
Güncel mevzuatı takip ederek gerekli şartlara uymak, bu doğrultuda amaçları belirleyerek stratejileri oluşturmak.
Tüm proseslerde, yaşam döngüsünü baz alarak sürekli iyileştirme ve çevre etkilerini değerlendirerek doğal kaynakları korumak, verimli kullanmak ve kirliliği kaynağında önlemek.
Paydaşları çevre konusunda bilinçlendirmek ve oluşabilecek kişisel zararları en aza indirmek.
 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI
Güncel mevzuatı takip ederek gerekli şartlara uymak.
Paydaşları İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmek.
Tüm proseslerde İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyerek iyileştirilmesini sağlamak ve kişisel zararları en aza indirmek.
 
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKASI
Mevcut ve potansiyel iş gücünü, verimliliği artırarak rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde, motivasyon ve kariyer geliştirme unsurlarını göz önüne alarak memnuniyet, bağlılık ve performansı yüksek insan kaynağına ulaşmak.
 
PAZARLAMA ve SATIŞ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
Yenilikçi ve rekabetçi ürün çeşitlendirmesine giderek, mevcut pazarının yanı sıra yurt dışı organizasyon yapısını ve işbirliklerini güçlendirip yeni pazarlarla beraber tüm paydaşlarında değer yaratan bir çözüm ortağı olmak.
 
SATINALMA YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
Doğru ürünü, doğru zamanında en uygun fiyata temin etmek.
Stok seviyesini optimum seviyede tutmak ve alternatif tedarikçiler ile çalışmak.
 
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
Bilginin korunması ve uluslararası standartlara uyumun sağlanması için bilgi varlıkları risk yönetiminin yapılması, bilgiye hızlı ve güvenilir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla ileri teknolojiyi kullanarak sürdürülebilir hizmet sunumunu sağlamak.
 
TEKNOLOJİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
Tüm süreçlerde maliyet avantajı ve verimlilik sağlayarak kaliteli çıktılar sağlayacak her türlü yeniliğe açık olmak.
 
FİNANS KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
Fon kaynakları yönetiminin ön planda tutarak, şirket ihtiyaçlarını hızlı ve en uygun maliyetli temin edilebileceği kaynakları sağlamak, kredibiliteyi yüksek tutmak.